Privacybeleid

Mooy Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring is weergegeven.

Contactgegevens

Mooy Fotografie
Dintelstraat 47
2652 AN Berkel en Rodenrijs
0615886665
info@mooyfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mooy Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier, (mail)correspondentie, een kennismakingsgesprek of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer (bij betalingen per bank)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mooyfotografie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Mooy Fotografie verwerkt je persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Mooy Fotografie analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Mooy Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Mooy Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Jouwweb – een website builder waarin geen data of persoonsgegevens worden opgeslagen
 • De mailbox van Mooy Fotografie – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Alle gemaakte foto’s worden opgeslagen op een externe harde schijf, welke is beveiligd met een wachtwoord.
 • De foto’s worden bewerkt in Lightroom en eventueel als keuzegallerij met u gedeeld via een persoonlijke link.
 • Alle gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op wifi-verbinding, de computer als de mailbox van Mooy Fotografie.

Hoe lang we gegevens bewaren
Mooy Fotografie bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en/of contactmomenten en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen met anderen
Mooy Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Mooy Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en in kaart brengen websitebezoek
Mooy Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Mooy Fotografie gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mooy Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooyfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mooy Fotografie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooyfotografie.nl.